[Sybase] Trigger – Sprawdzenie PESEL

Podczas procesu modelowania oraz oskryptowywania tworzonej przez nas bazy danych do różnych projektów, możemy się zetknąć z problemem weryfikacji wprowadzonych przez użytkownika informacji. Jako programiści powinniśmy być szczególnie nieufni co do zachowania użytkowników korzystających z naszych produktów. Triggery w bazach danych mogą pomóc nam przeanalizować wprowadzane informacje jeszcze przed umieszczeniem ich wewnątrz tabel.

Poniżej przedstawiam kod mojego autorstwa, którego używam do weryfikacji poprawności numeru PESEL:
(więcej…)