Egzamin LEK – quiz

Aplikacja Egzamin ELK
Napisałem aplikację dedykowaną studentom kierunku lekarskiego! Implementacja powstała na skutek analizy rozwiązań istniejących na rynku, oraz zgłoszeń użytkowników wyrażających zapotrzebowanie na aplikację mobilną, która za darmo udostępniałaby platformę do weryfikacji jak i zdobywania wiedzy potrzebnej podczas lekarskiego egzaminu końcowego. Baza pytań została opracowana w oparciu o dane cząstkowe dostępne w internecie oraz o zgłoszenia użytkowników.

Aplikacja w wersji ALPHA jest dostępna TUTAJ

(Aplikację zdecydowałem się na bieżąco w miarę możliwości czasowych rozwijać)

[PHP][C#] Mikser synonimów

Często w swoich projektach wykorzystuję mechanizm generowania unikalnego tekstu za pomocą zleconych, synonimizowanych fragmentów. Problem pojawił się w momencie pisania skryptu, który by to robił w sposób automatyczny przy każdej określonej akcji.

W ten sposób powstał poniższy kod, który idealnie nadaje się przy generowaniu z jednostopniowym zagnieżdżeniem słów.

{Tutaj|W tym miejscu} {możesz|jesteś w stanie} 
{znaleźć|wyszukać} {przykładowy|wzorowy} {tekst|fragment}
 {używany|wykorzystywany} w mikserze!

(więcej…)