Error mounting /dev/sdb1 at /media/xxx/xxx: Command-line `mount -t „ext4”

Spotkałeś się z następującym błędem podczas montowania dysku, zaraz po twardym resecie Twojego komputera ?

Error mounting /dev/sdb1 at /media/xxx/xxx: Command-line `mount -t „ext4” -o „uhelper=udisks2,nodev,nosuid” „/dev/sdb1” „/media/xxx/xxx”‚ exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog – try dmesg | tail or so

Bez obaw! Twoje dane są bezpieczne.

W konsoli wywołaj następującą komendę:

sudo e2fsck -f -y -v /dev/sdb1

System Linux sprawdzi Twój dysk i usunie powstałe błędy.

root@oceanfire:/home/oceanfire# sudo e2fsck -f -y -v /dev/sdb1
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
MAGDZIARZ: odtwarzanie z kroniki
JBD2: Invalid checksum recovering block 25 in log
Napotkano błąd sumy kontrolnej kroniki w MAGDZIARZ
Przebieg 1: Sprawdzanie i-węzłów, bloków i rozmiarów
Przebieg 2: Sprawdzanie struktury katalogów
Przebieg 3: Sprawdzanie łączności katalogów
Przebieg 4: Sprawdzanie liczników odwołań
Przebieg 5: Sprawdzanie sumarycznych informacji o grupach
Błędna liczba wolnych bloków (132046750, naliczono 128129383).
Poprawić? tak

Błędna liczba wolnych i-węzłów (45475513, naliczono 45352589).
Poprawić? tak


MAGDZIARZ: ***** SYSTEM PLIKÓW ZMODYFIKOWANY *****

   440691 użytych i-węzłów (0.96% z 45793280)
     244 pliki nieciągłe (0.1%)
     21 katalogów nieciągłych (0.0%)
       liczba i-węzłów z blokami ind/dind/tind: 0/0/0
       Histogram głębokości ekstentów: 440486/126
  55013785 użytych bloków (30.04% z 183143168)
      0 wadliwych bloków
     20 dużych plików

   387211 zwykłych plików
    53400 katalogów
      0 plików urządzeń znakowych
      0 plików urządzeń blokowych
      0 potoków
      0 dowiązań
     71 dowiązań symbolicznych (71 szybkich dowiązań symbolicznych)
      0 gniazd
------------
   440682 pliki

Błąd dość popularny, a o szybką odpowiedź niezmiernie ciężko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *